Kedves Látogatók, Vásárlók és Eladók! Tájékoztatjuk Önöket, hogy oldalunk 2020. március 1-ével bezárja kapuit.
Megrendelés leadására február 1-ig van lehetőség.
Köszönjük az Önök sokéves kitartó érdeklődését!

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Jelen szerződési és felhasználási feltételek (ÁSZF) jelentik az Ön, mint Felhasználó és az Eladomakonyvem.hu üzemeltetője, mint Üzemeltető között létrejött szerződést, amelynek feltételei az irányadóak a rendszer használatára vonatkozóan.

Üzemeltető: Superwebáruház, adószám: 66512330-1-24, elérhetőség: contact@superwebaruhaz.hu

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen felhasználási feltételeket! Amennyiben igénybe kívánja venni az Eladomakonyvem.hu által kínált szolgáltatások bármelyikét, úgy el kell fogadnia és be kell tartania a felhasználási feltételeket.

A regisztráció vagy a vásárlás során tett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés jön létre a 2001. évi CVIII. törvény 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

Az Üzemeltető fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek módosítására. A módosításról az Eladomakonyvem.hu-n vagy elektronikus levélben tájékoztatja a Felhasználót. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

I. Regisztráció

A Szolgáltatás elérhető mindazok számára, akik (ha a jelen ÁSZF másképpen nem rendelkezik) regisztrálnak az oldalra, mint jog-és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek. A regisztrációval a Felhasználó kijelenti és elismeri, miszerint

 • Természetes személy, aki 18. életévét legkésőbb a regisztráció napján betöltötte, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerint nem cselekvőképtelen (Ptk. 2:8. §.).
 • Vállalkozás (Ptk. 8:1.§4.), amely törvényes képviselője vagy meghatalmazottja regisztrál a rendszerbe.

A regisztráció során a Felhasználó köteles a saját valós adatait megadni. Ha az Üzemeltető tudomására jut, hogy a Felhasználó valótlan adatokat adott meg, jogosult a Felhasználó hozzáférését korlátozni és/vagy megszüntetni a Szolgáltatáshoz.

A Felhasználó az Eladomakonyvem.hu oldalon a megfelelő menüpontban kérheti regisztrációja törlését. A törlés kérésének napjától számított 30 napon belül a Felhasználó adatait és rendszerbe feltöltött termékeit az Üzemeltető törli a rendszerből.

II. Felhasználói kötelezettségek

II/1. Az eladásra kínált termékek adatainál a termékek valós adatait, a termék valós állapotát kell feltölteni és megadni.

II/2. Az Eladomakonyvem.hu piacterén minden feltüntetett ár bruttó ár. A Felhasználók mind feltöltéskor, mind vásárláskor tudomásul veszik, hogy az árakat Magyar Forintban, bruttó áron adják meg.

II/3. Az eladó (Felhasználó) a termék adatainak feltöltésével kötelezi magát arra, hogy vételi szándék esetén a terméket a termék adatlapján megadott állapotban és áron átadja a vevőnek.

II/4. A Felhasználónak az Eladomakonyvem.hu-n tett ajánlatai szerződéskötési nyilatkozatnak minősülnek.

II/5. A Felhasználó a saját maga által feltöltött termékeket nem vásárolhatja vagy rendelheti meg sem saját maga, sem az általa felkért személy segítségével. Az ilyen vásárlásokat a rendszer szűri és minden érintett Felhasználó hozzáférését korlátozza vagy megszünteti.

II/6. A termékről csak olyan fotó tölthető fel, amely magát a terméket ábrázolja az eladásra kínált állapotban.

III. Adásvétel

III/1. A termékre rendelést leadó Felhasználó (vevő) az adásvétel lezárásáig a vételi ajánlathoz kötve marad.


III/2. Az adásvétel során az eladó és a vevő között szerződés jön létre. A szerződésben foglaltakat mind a vevő, mind az eladó köteles teljesíteni és betartani, vagyis az eladó köteles a felkínált terméket a megrendelés pillanatában érvényes áron a vevő felé értékesíteni, a vevő pedig köteles a megrendelt terméket átvenni és kifizetni.

IV. Engedélyezett és tiltott termékek, tartalmak

IV/1. Az Eladomakonyvem.hu oldalra csak és kizárólag könyvek tölthetőek fel termékenként. A könyveket kötetenként kell feltölteni. Gyűjtemények, kollekciók, sorozatok feltöltése egy tételként nem megengedett. Ezeket a tételeket az Üzemeltető felszólítás és tájékoztatás nélkül törölheti.

IV/2. Az Eladomakonyvem.hu felületére tilos bűncselekményből származó vagy jogellenesen forgalomba hozott termékek feltöltése.

IV/3. Az Eladomakonyvem.hu felületére tilos bármilyen olyan termék feltöltése, amely sérti valamely harmadik fél jogait.

IV/4. Az Eladomakonyvem.hu felületére tilos feltölteni bármilyen másolt, hamisított terméket.

V. Felhasználói visszajelzések, értékelések

V/1. Az Eladomakonyvem.hu Felhasználói értékelhetik egymás tevékenységét az adásvétel után. A Felhasználók beleegyezésüket adják, hogy más Felhasználóról írt értékelésük, véleményük nyilvánosan elérhetővé válik és utólag nem megváltoztatható.

V/2. Véleményükért a Felhasználók polgári vagy akár büntetőjogi felelősséggel tartoznak.

VI. Felelősség kizárása

VI/1. A piactér működtetését az Eladomakonyvem.hu közvetítő szolgáltatóként végzi. Az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal az általa fenntartott felületen tett ajánlatokkal, adásvételekkel és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy a szerződések létrejöttének elmaradásával kapcsolatban.

VI/2. Az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal az Eladomakonyvem.hu szolgáltatásainak hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban.

VI/3. Az Eladomakonyvem.hu, mint közvetítő szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a felületén meghirdetett termékek minőségéért, állapotáért, jogszabályi megfelelőségéért és valódiságáért. Az Eladomakonyvem.hu nem vállal semmiféle kötelezettséget a feltöltött termékek ellenőrzésére.

VI/4. Az Eladomakonyvem.hu, mint közvetítő szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal azért, hogy a felületére feltöltött termékeket a Felhasználók ténylegesen el tudják adni vagy a vevők meg tudják vásárolni.

VI/5. Az Eladomakonyvem.hu kizár minden közvetlen akár közvetett kártérítési igényt.

VI/6. Az Eladomakonyvem.hu nem avatkozik be Felhasználók jogvitáiba. Bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti az Eladomakonyvem.hu-t bármilyen igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

VI/7. Az Eladomakonyvem.hu a felületére a Felhasználók által feltöltött anyagokat jogosult, de nem köteles ellenőrizni.

VI/8. A Felhasználó által az Eladomakonyvem.hu felületére feltöltött tartalomért, illetve a feltöltött tartalom által okozott bárminemű kárért csak és kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Az Eladomakonyvem.hu felületére jogellenes tartalom (pl. más szerzői jogait sértő anyagok, gyűlöletbeszéd, stb.) nem tölthető fel.

Ha az Eladomakonyvem.hu felületén a Felhasználó által feltöltött tartalommal kapcsolatban kifogás, igény támad vagy eljárás indul, a Felhasználó köteles az összes ezzel kapcsolatos költséget vagy kárt megtéríteni, illetve az Eladomkonyvem.hu érintetlenségét egyértelműen igazoló nyilatkozatot megtenni,

VI/9. Az Eladomakonyvem.hu a felületére feltöltött, jogsértőnek minősülő anyagokat jogosult törölni. Az Eladomakonyvem.hu a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően együttműködik a hatóságokkal és minden segítséget megad a jogsértés elkövetőjének vagy elkövetőinek felelősségre vonása érdekében.

VII. Adatvédelem

VII/1. A Felhasználók adatait az Eladomakonyvem.hu bizalmasan és biztonságosan kezeli az Adatkezelési Szabályzatban foglalt információknak megfelelően.

VII/2. A Felhasználók adatait csak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően adja át hatóságok, külső szervezetek részére.

VII/3. A Felhasználóról az Eladomakonyvem.hu rendszerében tárolt adatok felhasználhatóak a felmerülő kérdések, jogviták esetén. A Felhasználó a rendszerben áttekintheti és módosíthatja az általa megadott információkat. Az Eladomakonyvem.hu az Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseinek értelmében a változtatás előtti adatokat is megőrzi a felhasználói státusz ideje alatt.

VII/4. Az Eladomakonyvem.hu az Adatvédelmi Szabályzat értelmében együttműködik a hatóságokkal. A hatóságok jogszerű felszólítása esetén a Felhasználóról tárolt adatokat az Eladomakonyvem.hu átadja.

VIII. Reklamáció, kapcsolattartás

VIII/1. Az Eladomakonyvem.hu a szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, észrevételeket az erre a célra létrehozott online űrlapon keresztül fogadja és kezeli. Az így leadott üzenetekre az Eladomakonyvem.hu a Felhasználó regisztrációjánál megadott email címre küldött elektronikus levélben reagál.

VIII/2. A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal az Eladomakonyvem.hu szolgáltatását érintő kérdésekben a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
1364 Budapest, Postafiók 144. 
fogyved_kmf_budapest@nfh.hu.

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának
1525 Budapest, Postafiók 75.
info@nmhh.hu

Amennyiben úgy véli, hogy az Eladomakonyvem.hu oldalon bármely tartalom szerzői jogot vagy védjegyet sért, úgy az 2001. évi CVIII. törvény értelmében bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban foglalt értesítésével felkérheti az Eladomakonyvem.hu-t a jogsértő tartalom eltávolítására.

 • Ingyen zsetonok!

  Oldalunk használata eladóink számára a mai naptól ingyenes! Amennyiben elfogytak zsetonjaik, megbízható eladóink mindig újabbakat igényelhetnek.
 • Köszöntjük Önt az antikváriumban!

  Szlogenünk: Legyen Ön is antikvárius!

  Ön egy olyan webáruházba látogatott, ahol több ezer eladó kínálja eladásra könyveit, de ha kedvet kap, Ön is eladhatja nálunk saját fölöslegessé vált példányait. De – vehet másikat, amit még nem olvasott, és drágának találja a könyvesbolti árat, vagy már meg sem találja őket, csak antikváriumokban.

  Tovább »