Segítség

H. G. Wells: A világtörténet alapvonalai

 Cím:
A világtörténet alapvonalai [több példány keresése]
 Szerző(k):
H. G. Wells [szerző műveinek keresése]
 Kiadás:
Genius Könyvkiadó Rt. 1925
 Ár (Ft.):
9.000 Ft
 Tartalom:
Tartalom
A világ keletkezése
A föld a térben és idõben
Mint tágultak ki az ember képzetei a térrõl és idõrõl 3
A föld a térben 4
Mióta áll a föld 6
A kõzetek naplója
Az elsõ élõ lények 7
A Föld kora 11
Élet és éghajlat
Élet a vízben, vizi növények 14
A legõsibb állatok 15
Miért változik szakadatlanul az élet? 17
Az álló Nap-csillag 20
Változások a Földön 20
Az ember befolyásolhatja a változást 21
A hüllõk kora
A síkföldi élet kora 21
Repülõ sárkányok 24
Az elsõ madarak 25
Zord idõk s a halál korszaka 25
Az elsõ gerezna és az elsõ tollruha 27
Az emlõsök kora
Az élet új kora 28
Az elsõ hagyományok 28
Gyarapodásnak indul az agyvelõ 31
A világ újra eldurvul 31
A jégkorszakok 32
Az ember származása
Õsember és ember
A majomtól származás elmélete 35
Az emberfajta élõlények elsõ nyomai 39
A heidelbergi õsember 39
A piltdowni õsember 40
A neandervölgyi ember, egy kihalt fajta (Idõsebb paleolit korszak)
A világ 50.000 évvel ezelõtt 41
Az elsõ ember mindennapos élete 43
Az utolsó kõkori ember 46
A rhodéziai koponya 46
A jégkorszak utáni fiatalabb paleolit-korbeli emberek, az elsõ igazi emberk (Fiatalabb paleolit-kor)
A hozzánk hasonló emberek megjelenése 47
A paleolit világ földrajza 54
A paleolit világ vége 55
Amerikában nem találtak õsemberi nyomokat 55
A neolit-kor embere Európában
A földmívelés kezdete 56
Hol keletkezett a neolit-kultúra 58
A neolit-idõk mindennapos élete 58
Õsi kereskedelem 61
A Földközi-tenger medencéje megtelik vízzel 62
Õsi gondolkodás
Primitív filozófia 64
Az öreg ember és a vallás 65
A félelem és remény szerepe a vallásban 66
Csillagok és évszakok 67
A mese és mitosz kezdete 68
A vallás összetett eredete 69
Az emberfajták
Differenciálódik-e még az emberiség? 71
Az emberiség fõfajtái 73
A barnabõrû népek 75
Az úgynevezett heliolit kultúra 76
Az amerikai indiánok 78
Az emberi nyelvek
Nincs egységes õsnyelv 79
Az árja nyelvek 79
A semita nyelvek 80
A hamita nyelvek 81
Az ural-altáji nyelvek 81
A kínai nyelvek 82
Egyéb nyelvcsoportok 82
Lehetséges-e egy õsnyelvcsoport 83
Néhány elszigetelt nyelv 84
A történelem hajnala
Az elsõ birodalmak
Õsi földmívelõk és õsi nomádok 87
A szumérok 91
I. Szargon birodalma 92
Hammurabi birodalma 92
Az asszírok és birodalmuk 92
A kaldeus birodalom 94
Egyiptom õsi története 95
India õsi mûveltsége 98
Kína õsi története 98
A civilizáció kialakulása 101
Az Atlantisz legendája 102
Tengerjáró és kereskedõ népek
Az elsõ hajók és hajósok 108
Égei városok a történelem elõtt 105
Az elsõ felfedezõ utak 108
Az elsõ kereskedõk 108
Az elsõ utazók 110
Az írás
A képírás 111
A szótagírás 113
A betûírás 113
Az írás jelentõsége az emberi életben 114
Istenek és csillagok, papok és királyok
A pap megjelenik a történelemben 116
A papok és a csillagok 118
A papok és a tudás virradása 119
A király a pap ellen 120
Hogyan viaskodott Bel-Marduk a királyok ellen 122
Egyiptom istenkirályai 124
Si-Hvang-ti elpusztítja a könyveket 126
Jobbágyok, rabszolgák, társadalmi osztályok és szabad emberek
A közrendû ember az õsi korban 127
Az elsõ rabszolgák 128
Az elsõ független emberek 130
A három évezred elõtti társadalmi osztályok 132
Az osztályok kasztokká merevülnek 134
A kasztok Indiában 135
A mandarinok rendje 136
Tíz évezred rövid összefoglalása 138
Szobrász és képíró mûvészet az õsi világban 139
Irodalom, dráma és muzsika az õsi világban 140
Júdea, Görögország és India
A szentírás és a próféták
A zsidók helye a történelemben 145
Saul, Dávid és Salamon 149
A zsidók vegyes származású nép 152
A héber próféták jelentõsge 153
Az árjanyelvû népek a történelem elõtti idõkben
Az árjanyelvû népek elterjedése 155
Az õsi árja élet 158
Az elsõ árják mindennapos élete 161
A görögök és a perzsák
A hellén népek 165
A hellén mûveltség megkülönböztetõ vonásai 166
Monarchia, arisztokrácia és demokrácia Görögországban 168
A lídiai királyság 172
A perzsák hatalomrajutása Keleten 173
Krõzus története 175
Dárius betör oroszországba 178
A marathoni ütközet 181
Thermopüle és Szalamisz 182
Plátea és Mikále 185
A görög gondolkodás, irodalom és mûvészet
Athén Periklesz korában 187
Szokratesz 191
Pláton és az Akadémia 192
A filozófia átszellemülése 194
A görög gondolkodás erényei és határai 194
A görög szépirodalom kezdetei 197
A görög mûvészet 199
Nagy Sándor élete
Makedóniai Fülöp 200
Fülöp király meggyilkolása 203
Nagy Sándor elsõ hódításai 205
Nagy Sándor hadjáratai 210
Igazán nagy volt-e Sándor? 212
Nagy Sándor utódai 215
Pergamum, a mûveltség menedéke 216
Nagy Sándor, mint a világ egységének hordozója 217
A tudomány és a vallás Aelxandriában
A tudomány Alexandriában 218
A filozófia Alexandriában 222
Alexandria, mint vallásgyártó üzem 223
Alexandria és India 225
A buddhizmus eredete és elterjedése
Gótáma története 225
A hitelvek és a legenda harca 228
Gótáma Buddha tanítása 229
A buddhizmus és Asoka 231
Két nagy kínai mester 235
A buddhizmus romlása 238
A buddhizmus mai elterjedése 239
A római birodalom emelkedése és hanyatlása
A két nyugati köztársaság
A latinok eredete 244
Az állam új formája 247
A gazdag emberek köztársasága: Karthágo 254
Az elsõ pún háború 255
Az idõsebb Cato és Cato szelleme 256
A második pún háború 258
A harmadik pún háború 262
A pún háború aláássa a római szabadságot 264
A római köztársaság és a modern állam egybevetése 265
Tiberius Gracchustól a római istencsászárig
A közrendû ember elnyomásának tudománya 268
A római állam pénzügye 270
A köztársasági politika utolsó évei 271
A kalandor tábornokok kora 275
A köztársaság vége 276
Az uralkodó eljövetele 279
Miért bukott meg a római köztársaság? 281
A caesarok a tenger és az óvilág nagy síkságai között
A császárok rövid felsorolása 284
A római civilizáció fénykora 288
A római birodalom mûvészetének jellemzése 294
A római lélek némi szürkesége 294
Megmozdulnak a nagy rónák lakói 296
A nyugati (az eredeti) római birodalom összezsugorodik 302
A keleti (az új életre ébredt görög) birodalom 306
A kereszténység és az izlám
A kereszténység felemelkedése és a nyugati birodalom bukása
Júdea a keresztény korban 313
Názáreti Jézus tanításai 315
Az új egyetemes vallások 320
Názáreti Jézus keresztrefeszítése 321
Jézus tanításainak bõvülései 322
A kereszténység küzdelmei és üldöztetése 326
Nagy Konstantin 328
A hivatalos kereszténység megalapítása 329
Európa térképe Kr. u. 500-ban 332
A kereszténység megmenti a tudást 334
A bizánci mûvészet 336
Ázsia története a nyugati és a bizánci birodalom hanyatlása alatt
Nagy Justinianus 337
A szasszanidák birodalma Perzsiában 339
Szíria leromlása a Szasszanidák alatt 341
Az izlám elsõ üzenete 343
Zoroaszter és Mani 343
Hún népségek Közép-Ázsiában és Indiában 344
A Han és Tang dinasztiák Kínában 346
Kína értelmi bilincsei 349
A korai kínai mûvészet 352
Juan Hvang utazásai 354
Mohamed és az izlám
Arábia Mohamed elõtt 357
.....
tovább olvasom »»»
 Állapot:
Használt, antikvár
 Kategória:
történelem, földrajz » minden más
 Tulajdonos:
lebermaria 
 Feltöltve:
2009-10-27 14:39:02
 Szállítási módok:
 • Személyes átadás-átvétel
 • Előre utalás

Kérdése van? Kérdezzen az eladótól!

Ha kérdést szeretne feltenni a könyvvel kapcsolatban, kérjük jelentkezzen be.
Nincsenek még feltett kérdések.
 • Ingyen zsetonok!

  Oldalunk használata eladóink számára a mai naptól ingyenes! Amennyiben elfogytak zsetonjaik, megbízható eladóink mindig újabbakat igényelhetnek.
 • Köszöntjük Önt az antikváriumban!

  Szlogenünk: Legyen Ön is antikvárius!

  Ön egy olyan webáruházba látogatott, ahol több ezer eladó kínálja eladásra könyveit, de ha kedvet kap, Ön is eladhatja nálunk saját fölöslegessé vált példányait. De – vehet másikat, amit még nem olvasott, és drágának találja a könyvesbolti árat, vagy már meg sem találja őket, csak antikváriumokban.

  Tovább »