Segítség

Trianon

Trianon

Nagyobb méretű fotó megtekintéséhez kattintson a fenti képre!

 Cím:
Trianon [több példány keresése]
 Kiadás:
2003 Osiris Kiadó
 ISBN:
9633894395
 Ár (Ft.):
7.000 Ft
 
AKCIÓS KÖNYV!!!
 Tartalom:
Új, olvasatlan kötet, fűzött kemény papírkötés, 931 oldal, színes térképekkel, illusztrációkkal.
A Nemzet és emlékezet sorozat második darabjaként megjelenő kötet a történelmi Magyarország fölbomlása, a trianoni békeszerződés megalkotása, valamint politikai és szellemi utóélete dokumentumainak gazdag gyűjteménye. Az egykorú források mellett a szakirodalom jellegadó műveinek több évtizedre visszatekintő válogatása, valamint a békeszerződés és a békerevízió kérdéseivel foglalkozó roppant tömegű ideológiai-publicisztikai termés legfontosabb és legtanulságosabb szemelvényei kapnak helyet benne. Végül széles körű annotált bibliográfia tekinti át a témakör forrásanyagát és a kapcsolódó történeti visszaemlékezéseket, valamint az utóbbi években rendkívül megszaporodott és differenciált szempontokat megjelenítő szakirodalmi munkákat.
TARTALOM
Előszó 9 Források
Háború és felbomlás
Az antanthatalmak és Románia együttműködési szerződése Románia hadba lépéséről 17
Tisza István gróf beszéde a Képviselőházban a háború elvesztéséről - Részlet 19
A Szlovák Nemzeti Tanács nyilatkozata a cseh-szlovák nemzet egységéről és a függetlenséghez való jogáról 27
Károlyi Mihály gróf miniszterelnök számjeltávirata Robert Lansing amerikai külügyminiszterhez 28
A belgrádi katonai egyezmény 31
A Nemzetiségi Minisztérium "Keleti Svájc" tervezete 33
Károlyi MIhály kiáltványa a magyarországi nemzetiségekhez 35
Georges Clemenceau francia miniszterelnök és hadügyminiszter távirata Louis Franchet d'Esperey tábornoknak, a Keleti Szövetséges Hadseregek főparancsnokának a belgrádi katonai egyezményről 38
A gyulafehérvári román nemzetgyűlés határozata a románok lakta magyarországi területek és Románia egyesüléséről 39
1918. évi X. néptörvény a Magyarországon élő ruszin (rutén) nemzet autonómiájáról 40
Ferdinánd Vix alezredes, a budapesti Szövetséges Katonai Misszió főnöke jegyzéke Károlyi Mihály gróf miniszterelnökhöz Magyarország ideiglenes északi határáról 39
Aponyi Albert gróf levele Károlyi Mihály gróf miniszterelnökhöz 43
Károlyi Mihály gróf beszéde a magyar külpolitikáról köztársasági elnöki kinevezése alkalmával 45
Georges Clemenceau francia miniszterelnök és hadügyminiszter távirata Henri Mathias Berthelot tábornoknak, a Francia Dunai Hadsereg parancsnokának a francia-román viszonyról 46
Az 1919. évi VI. néptörvény a magyarországi német nép önrendelkezési jogának gyakorlásáról 48
Edvard Benes felszólalása a Tízek Tanácsa ülésén a csehszlovák területei igények tárgyában 50
A román békedelegáció memoranduma Románia területi követeléseiről - Részlet 52
A szerb-horvát-szlovén békedelegáció memoranduma a területi követelésekről - Részlet 59
Szilassy Gyula báró szigorúan bizalmas levele Károlyi Mihály gróf köztársasági elnökhöz 63
Az 1919. évi XXX. néptörvény Tótország önkormányzatáról 67
Paul de Lobit tábornoknak, a magyarországi hadsereg ideiglenes parancsnokának levelele Károlyi Mihály gróf köztársasági elnökhöz 69
Kun Béla külügyi népbiztos a békekonferenciához a tanácskormány külpolitikai alapelveiről 71
Georges Clemenceau-nak, a párizsi békekonferencia elnökének távirata a magyar kormányhoz 72
Kun Béla külügyi népbiztos titkos választávirata Georges Clemenceau-hoz, 73
Georges Clemenceau-nak, a párizsi békekonferencia elnökének távirata a magyar, csehszlovák és román kormánynak az ellenségeskedések megszüntetéséről - Részlet 74
Kun Béla Külügyi népbiztos titkos választávirata Georges Clemenceau-hoz, 75
Vita a Tanácsok Országos Gyűlésén a tanácskormány külpolitikájáról - részletek 77
Kun Béla külügyi népbiztos távirata Georges Clemenceau-hoz, az északi hadjárat leállításáról 96
A párizsi békekonferencia Legfelsőbb Tanácsának megbeszélése a magyarországi katonai megszállásról 97
Békekonferencia és békeszerződés 106
A Szövetséges és Társult Főhatalmak és Cseh-Szlovákia szerződése a kisebbségek védelméről - 110
A magyar békedelegáció II. jegyzékének összefoglaló kivonata 121
Apponyi Albert gróf delegációvezető szóbeli válasza a magyar békedelegációnak átadott békefeltételekre 128
A magyar békedelegáció VIII. sz. jegyzéke a párizsi békekonferenciához - Részlet 127
A magyar békedelegáció kísérőjegyzéke a békefeltételekkel benyújtandó jegyzékekhez 136
A magyar békedelegáció a párizsi békekonferenciához - XXII. sz. jegyzék 1. sz. melléklete -146
Benda Jenő: A magyar béke ilátásai - Részlet
A Szövetséges és Társult Hatalmak válaszának kísérőlevele a magya rbékedelegáció elnökéhez 148
A Magyar Békedelegáció 360. sz. jegyzéke Alexandre Millerand-nak, a Legfőbb Tanács elnökének - a Magyar Békedelegáció lemondásáról 151
A magyar kormány levele Alexandre Milerand-hoz, a Nagykövetek Tanácsa elnökéhez a békeszerződés aláírásáról 152
Apponyi Albert gróf képviselő beszéde a Nemzetgyűlésben 154
A Nemzetgyűlés ülésének jegyzőkönyve 158
Beszámoló a magyar békedelegáció tevékenységéről 160
Az 192. évi XXXIII. törvénycikk 1920. évi június hó 4. napján a Trianonban kötött békeszerződés becikkelyezéséről 166
A trianoni békeszerződés ratifikációjának vitája a Nemzetgyűlésben - Részletek 297
Az amerikai-magyar békeszerződés 311
Az 1922. évi XXIX. törvénycikk a soproni népszavazás emlékének törvénybe iktatásáról 314
Revízió és háború
Az első bécsi döntés 315
Horthy és Bartha Károly hadparancsa a Kárpátalján előnyomuló honvédekhez 316
A második bécsi döntés 317
Horthy Miklós kormányzó kiáltványa és hadparancsa a délvidéki bevonulásról 318
A szövetséges hatalmak és Magyarország közötti fegyverszüneti egyezmény - Részlet 321
A párizsi békeszerződés - Részletek 323
Politikai és közéleti emlékezet
Trianon a kortársi közbeszédben 329
A Rothermere-kampány
Rothermere lord: Magyarország hely a nap alatt. Biztonságot Közép-Európának 457
A határokon túl 498
Kós Károly: Kiáltó szó 498
Tervek a revízióról 546
Horthy Miklós: Emlékirat a külpolitikai helyzetről és annak behatásáról a magyar nemzeti hadsereg feladataira 546
Az utókor emlékezetében 595
Tudományos emlékezet
Kortársak - tudományos igénnyel 633
Napjaink történetírása 709
Az emlékezet históriája 818
Glatz Ferenc: Trianon és a magyar történettudomány 818
L. Nagy Zsuzsa: Trianon a magyar társadalom tudatában 828
Trianon a történelemben és a történelmi tudatban. Kerekasztal-beszélgetés. 847
Csepeli György: Nemzet által homályosan - Részlet 860
Romsics Ignác: Nemzeti traumák 866
Pomogáts Béla: Trianon és a magyar irodalom 874
Peter Pastor: A trianoni békekötés történetírásának színelváltozásai 881
Ablonczy Balázs: Trianon-legendák (2001) 888
Zeidler Miklós: Trianon válogatott történeti bibliográfiája 905
Illusztrációk jegyzéke 928
Térképek jegyzéke 932
tovább olvasom »»»
 Állapot:
Új, olvasatlan, ajándékozható kötet
 Kategória:
történelem, földrajz » magyar történelem
 Tulajdonos:
kroone 
 Feltöltve:
2018-11-03 16:56:00
 Szállítási módok:
 • Személyes átadás-átvétel

Kérdése van? Kérdezzen az eladótól!

Ha kérdést szeretne feltenni a könyvvel kapcsolatban, kérjük jelentkezzen be.
Nincsenek még feltett kérdések.
 • Ingyen zsetonok!

  Oldalunk használata eladóink számára a mai naptól ingyenes! Amennyiben elfogytak zsetonjaik, megbízható eladóink mindig újabbakat igényelhetnek.
 • Köszöntjük Önt az antikváriumban!

  Szlogenünk: Legyen Ön is antikvárius!

  Ön egy olyan webáruházba látogatott, ahol több ezer eladó kínálja eladásra könyveit, de ha kedvet kap, Ön is eladhatja nálunk saját fölöslegessé vált példányait. De – vehet másikat, amit még nem olvasott, és drágának találja a könyvesbolti árat, vagy már meg sem találja őket, csak antikváriumokban.

  Tovább »